Frakt og retur

FRAKT

Vi sender til hele Norden fra vårt lager i Oslo.

Det er fri frakt til adresser i Norge, og en fastrate på NOK 25 på frakt til adresser i de øvrige land i Norden. Potensiell frakt blir lagt til automagisk i kassen. Vi sender våre varer med Posten Norge.

Vi sender til vanlig ut bestilte varer senest neste virkedag etter bestilling, og levering tar som regel 1-2 virkedager jf. Posten Norges estimater. 

RETUR OG ANGRERETT

Vi forholder oss til Norges lover om angrerett (hentet fra lovdata.no):

§ 20.Rett til å gå fra avtalen (angrerett)
Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til den næringsdrivende før utløpet av angrefristen, jf. § 21. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.
Meldingen kan fremsettes ved bruk av utfylt angreskjema eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring.
Dersom den næringsdrivende gir forbrukeren adgang til å gi melding etter annet ledd elektronisk, skal den næringsdrivende umiddelbart bekrefte på et varig medium at meldingen er mottatt.
Bevisbyrden for at melding er gitt, påhviler forbrukeren.
§ 21.Angrefristen
Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen om tjeneste ble inngått, eller den dag forbrukeren får varen i fysisk besittelse. Dette er:
a) ved varer bestilt samlet og levert ved flere forsendelser, den dag forbrukeren får den siste varen i fysisk besittelse,
b) ved varer som består av flere partier eller deler, den dag forbrukeren får det siste partiet eller den siste delen i fysisk besittelse,
c) ved avtaler om regelmessig levering av varer, den dag forbrukeren får den første av varene i fysisk besittelse.
Likt med forbrukeren regnes annen tredjeperson enn fraktføreren, som forbrukeren har utpekt i sitt sted.
Gir ikke den næringsdrivende forbrukeren opplysninger om angreretten i henhold til § 8 første ledd bokstav h, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen, jf. første ledd.
Dersom den næringsdrivende gir forbrukeren opplysninger om angreretten etter § 8 første ledd bokstav h innen 12 måneder fra dagen omhandlet i første ledd, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok opplysningene.

Om du ønsker å bruke angreretten og returnere varen må du selv betale for frakt, og ellers tilfredsstille de betingelser du har samtykket til i våre vilkår og betingelser, som du erkjente å ha godtatt og lest da du kjøpte produktet av oss.

For enkelhets skyld, og for å sikre at du kan dokumentere dato for benyttelse av angreretten, kan du gi beskjed via vårt kontaktskjema, eller sende en epost til retur@lapelpin.no.

RETURADRESSE

Lapelpin.no er en del av Hjertaker Enterprises, og returnerte varer sendes til følgende adresse:

Lapelpin.no
v/Hjertaker Enterprises
Bjerregaards gate 39
0174 Oslo
Norge